Wacom 標準緊握筆

WacomSKU :KP-501E

售價:
銷售價格HK$735

說明

能感應壓力與傾斜度,雙側邊開關提供兩個可設定的功能鍵。壓力感應筆有符合人體工學的橡膠筆握、適當的重量 與平衡感,以及絕佳的敏銳筆觸,是最佳的手繪工具。

兼容於:

- Intuos 4:PTK-440. PTK-640. PTK-840

- Intuos 5:PTK-450. PTK-650. PTH-450. PTH-650. PTH-850

- Intuos Pro:PTH-451. PTH-651. PTH-851

- Cintiq :DTK-1300. DTK-1301. DTK-2100. DTK-2200. DTK-2400. DTK-2700. DTH-1300. DTH-2200. DTH-2400. DTH-2700

- Cintiq Companion:DTH-W1300. DTH-W1310. DTH-A1300

You may also like

Recently viewed